VPF

Standnummer:
128

Infostand over de Vlaamse Pietrain Fokkerij

De vereniging heeft tot voorwerp actief te zijn in alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks de verbetering van de varkensproductie aangaat. Zij streeft dit doel onder meer na door volgende activiteiten die het voorwerp van de vzw uitmaken:

1. het bepalen van het fokdoel
2. het vastleggen van de selectiemethodes
3. het uitwerken van fokprogramma’s
4. het organiseren van het prestatieonderzoek en de genetische evaluatie
5. het bijhouden van stamboeken en zoötechnische gegevens
6. het afleveren van zoötechnische certificaten