Strube Belgium

Standnummer:
168

Strube Belgium: Suikerbietrassen. De STRUBE genetica is performant tegen bladziekten en is perfect voor de Belgische markt, met rassen die een groot potentieel hebben en zeer evenwichtig zijn met bovendien een uitzonderlijk lage tarra.

Strube Belgium: Betteraves sucrières. La génétique STRUBE est très bien adaptée au marché belge : en plus de leur grande tolérance aux maladies foliaires, les variétés STRUBE présentent un démarrage exceptionnel, ont un gros potentiel en rendement sucre, sont très équilibrées, et ont une tare extrêmement basse.


Strube suikerbietzaden
• De rhizomanie-nematodenrassen BREL (productief tot evenwichtig), BOSLEY (evenwichtig), RAISON (rijk),
ORPHEUS (zeer rijk)
• Het rhizomanieras SHERLOCK (rijk) en ST Amsterdam (evenwichtig) • Het rhizomanie-rhizoctoniaras GERARD (evenwichtig tot productief)

Strube betteraves sucrières
• Les variétés rhizomanie – nématodes BREL (productive à équilibrée), BOSLEY (équilibrée), RAISON (riche),
ORPHEUS (très riche)
• La variété rhizomanie SHERLOCK (riche) et ST Amsterdam (équilibrée)
• La variété rhizomanie – rhizoctone GERARD (équilibrée à productive)