Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen

Standnummer:
655

Het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw) is zowel actief op het gebied van publiek als privaat onderzoek en voorlichting, in open of gesloten kennissysteem zoals de opdrachtgever verkiest. Onze activiteiten gebeuren in samenwerking met de overheid, privébedrijven of met andere onderzoekcentra in binnen- en buitenland.

PCG is een praktijkcentrum voor onderzoek en voorlichting in de groenteteelt. De activiteiten van PCG zijn gegroepeerd in 4 kenniseenheden:

  • Openluchtgroenteteelt
  • Groenteteelt onder beschutting
  • Smaak- en consumentenonderzoek
  • Innovatie

Daarnaast levert PCG ook diensten zoals informatie rond watermanagement op bedrijven in Waterportaal, een Oost-Vlaams infoloket met PCG als coördinator, bodemanalyse en bemestingsadvies via het laboratorium van het PCG. De afdeling smaak– en consumentenonderzoek van PCG is als enige in Vlaanderen gespecialiseerd in de sensorische analyse van groenten en fruit, waarbij de kwaliteit van groenten en fruit wordt gemeten met behulp van de menselijke zintuigen. Daarnaast voert het PCG ook kwalitatief en kwantitatief consumentenonderzoek uit via focusgroepen en enquêtes. Ook thema’s als marketing en ketenontwikkeling, waarbij we nieuwe ideeën na het onderzoek ook helpen in de markt zetten en een business plan hiervoor uitwerken, en GEP taint studies komen in deze afdeling aan bod.