Sanac

Nieuws: 

 • Sanac

  De Sanac Groep met hoofdzetel in Wervik, is met meer dan 90 miljoen euro omzet en 110 werknemers, dé leidinggevende toeleverancier voor land- en tuinbouw in België en Noord-Frankrijk. Vanuit een jarenlange ervaring en specialisatie spelen haar drie divisies (Land- en Tuinbouw, Retail en Logistics) elk een leidinggevende rol in hun markt.

  Nieuwigheden tijdens de Werktuigendagen

  De divisie Land- en Tuinbouw levert dagelijks het beste advies en producten waarmee zij

  haar klanten in land- en tuinbouw, tuinaanleg en openbaar groen op duurzame wijze wenst

  te ondersteunen. Graag presenteren wij u tijdens Werktuigdagen 2021 enkele niet te missen

  nieuwigheden.

  • Zo bieden wij u dit jaar naast onze bestaande zaadvaste preivariëteiten ook enkele nieuwe hybride preirassen aan die geschikt zijn voor de industrie, enkele hybriden voor de verse markt, en daarnaast ook onze nieuwe variëteiten van leverancier Novisem.
  • Daarnaast is Sanac het afgelopen jaar een samenwerking gestart met De Groot & Slot voor de verdeling van uienzaad. Vanaf 1 november 2020 heeft Sanac hier de distributie van Bejo-uienzaden verkregen. De Groot en Slot heeft meer dan 65 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van uienzaad.
  • Verder stellen wij u graag onze eerste resultaten van ons fertigatieproject voor. De afgelopen jaren zien we sterke veranderingen in ons klimaat zoals het ontstaan van lange droogteperiodes, problemen in de beschikbaarheid van zoet water... Fertigatie is als combinatie van water en bemesting hiervoor een mogelijke oplossing. Het water wordt aangevoerd en de meststoffen worden via een doseersysteem aan het water toegevoegd. Via een hoofdleiding en druppelslangen komt het uiteindelijk in het gewas terecht. Momenteel loopt ons project in aardappelen, bataat (zoete aardappel), en in de uienteelt waarvan wij u graag enkele resultaten voorstellen. Daarnaast is fertigatie in zoete aardappel een primeur in vlaanderen, daar dit het eerste jaar is waarin de proeven lopen.
  • Tot slot presenteert sanac in het kader van map 6 zijn nieuwe aanpak voor bemesting met bladmeststoffen met extra aandacht voor de reductie van stikstofuitspoeling in de bodem enerzijds en een meer efficiënte opname van stikstof door uw teelten anderzijds. Daarom stellen wij u graag ons nieuwe product voor: BlueN. BlueN is een biologische bladmeststof op basis van een in de natuur voorkomende bacterie die in staat is om stikstof uit de lucht om te zetten in voor de plant opneembare ammoniumstikstof. De bacteriën blijven gedurende het gehele groeiseizoen aanwezig en gaan aan het werk zodra de plant behoefte heeft aan ammoniumstikstof. Ze leveren die dus altijd op het moment dat het nodig is. Met BlueN is een vermindering van kunstmestgift mogelijk met 40-60 kg zuivere stikstof
Standhouder nummer: 
655
Standhouder locatie: 
Warande