Limagrain Belgium


Limagrain Belgium is het Belgische filiaal van de groep Limagrain. Groupe Limagrain is het grootste zaadbedrijf in Europa en is de absolute sterspeler in gewassen voor de akkerbouw en veehouderij. Limagrain Belgium is gevestigd in het West-Vlaamse Avelgem-Kerkhove.
Alle verdere info – www.lgseeds.be

Advanta is onderdeel van Limagrain en aanbieder van zaaizaden voor professioneel gebruik in de groensector. De onderneming biedt professionals de nieuwste rassengenetica en zaadtechnologie, afgestemd op de eisen van modern groenbeheer. Hun hoogwaardige gras- en veldbloemenmengsels worden gebruikt in gazons, openbaar groen, sportvelden, golfbanen en infrastructurele projecten.
Alle verder info – www.advantaseeds.be

Merken

 • LG
 • Advanta

Nieuws: 

 • Limagrain Belgium

  Limagrain Belgium is het Belgische filiaal van de groep Limagrain. Groupe Limagrain is het grootste zaadbedrijf in Europa en is de absolute sterspeler in gewassen voor de akkerbouw en veehouderij. Limagrain Belgium is gevestigd in het West-Vlaamse Avelgem-Kerkhove.

  Alle verdere info – www.lgseeds.be

  Merken LG

  • Maïs

  In het uitgebreide gamma brengt LG-kuilmaïsrassen die een hoge opbrengst combineren met de beste voederwaarde. Echte uitblinkers op gebied van voederwaarde krijgen het LGAN (LG Animal Nutrition)-label.  Binnen de rassen die het LGAN-label dragen, maken we nog onderscheid tussen de HDi- en de STARPLUS-rassen. Ook in korrelmaïs heeft LG vandaag de meest productieve rassen op de markt. Hoge opbrengsten, goede indroging en lage mycotoxinegehaltes typeren de LG-korrelmaïsrassen.

  • Hybridegranen

  Limagrain zet zwaar in op hybridegranen. Door hun robuustheid en beter ontwikkelde wortelstelsel zijn hybriden in staat om tegengewicht te bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering. Graantelers die hun opbrengst in de toekomst nog verder willen zien toenemen, zijn gebaat bij hybridegranen.

  • Blijvend grasland

  Wie LG zegt, denkt ook aan de grassenmengsels. Het BELPRE-gamma is het meest gezaaide gamma van weidegrassen in België. Kenmerkend is de combinatie van hoge grasopbrengst met een zeer goede voederwaarde en roestresistentie.

  • Groenbedekkers

  De EAG-groenbedekkermengsels worden verkocht onder de namen Greencover en Turbo. Het Greencover-gamma is gericht op de akkerbouw en biedt voor alle omstandigheden de garantie op een ideale start voor uw volgende teelt. Het Turbo-gamma is op maat van de veehouder. De tussen- en nateelten van het Turbo-gamma staan voor voederwaarde en productiviteit.

  Nieuws LG

  • Maïs
   Kuilmaïsrassen die uitblinken op gebied van voederwaarde krijgen het LGAN-label. Binnen de rassen die het LGAN-label dragen, maken we nog onderscheid tussen de HDi- en de STARPLUS-rassen:
   • HDi-rassen: Bedrijven met een hoog aandeel mais in hun rantsoen opteren best voor rassen met een goede celwandverteerbaarheid. De goede verteerbaarheid van stengels en bladeren is immers belangrijk bij het gebruik van grote hoeveelheden mais in het rantsoen.
   • STARPLUS-rassen: Anderzijds zijn bedrijven met een lager aandeel mais in hun rantsoen meer gebaat bij een hoog aandeel onbestendig zetmeel. Bij deze rassen komt de energie uit het onbestendig zetmeel snel vrij in de pensmaag van de koe. Dit zijn meteen ook de meest geschikte rassen voor vleesvee.
  • Gras
   Droogte en hitte tijdens de zomermaanden zetten de grasproductie onder druk. Met Belpré Sec lanceert LG een nieuw innovatief droogtetolerant maaimengsel dat het verschil maakt in droge omstandigheden.

  • Groenbedekkers en tussenteelten
   De laatste jaren werd de maïsopbrengst maar al te vaak gehypothekeerd door een (te) late snede Italiaans raaigras. Met Turbo Rogge Mix en Turbo Méteil worden nu 2 alternatieven naar voor geschoven die een hoge drogestofproductie combineren met een hoge eiwitaanbreng en dit zonder echt een hypotheek op de hoofdteelt te leggen:

   • Turbo Rogge Mix is een combinatie van bladrogge en klassieke rogge. Bladrogge heeft het voordeel dat ze in het voorjaar (maart) snel gaat starten. Klassieke rogge is dan weer een uitstekende uitstoeler die voor een dichte zode zorgt. Een opbrengst van 6 ton drogestof is al mogelijk vanaf eind april.
   • Turbo Méteil bestaat net als Turbo Rogge Mix uit de bladrogge en klassieke rogge. Hiernaast bevat dit mengsel met winterwikke, inkarnaatklaver en Tundra-bonen nog drie eiwitaanbrengers. Doel is om voor het einde van april een massale en eiwitrijke snede ruwvoeder te oogsten. Turbo Méteil voldoet bovendien ook aan de voorwaarden van het ecologisch aandachtsgebied (EAG).

   

   

   

 • Advanta

  Advantais onderdeel van Limagrain en aanbieder van zaaizaden voor professioneel gebruik in de groensector. De onderneming biedt professionals de nieuwste rassengenetica en zaadtechnologie, afgestemd op de eisen van modern groenbeheer. Hun hoogwaardige gras- en veldbloemenmengsels worden gebruikt in gazons, openbaar groen, sportvelden, golfbanen en infrastructurele projecten. Alle verder info – www.advantaseeds.be

  Merken Advanta

  Gazonzaden

  • De aanleg of renovatie van een gazon of sportveld vraagt om betrouwbare graszaden, bestand tegen weersextremen en nieuwe ziektes. Daarvoor kan je vertrouwen op de hoogwaardige grassengenetica en expertise van Advanta. Het Advanta-gazonzadengamma is toonaangevend in het kwaliteitssegment van de Belgische markt.
  • Veldbloemen
   In het kader van biodiversiteit en duurzaam groenbeleid zet Advanta ook fel in op het gebruik van veldbloemen.   Niet alleen in projecten van openbaar groen, maar ook in privétuinen. Onze mengsels bevatten daarvoor uitsluitend bloemzaden en sterke, stressresistente planten die relatief lang tegen droogte kunnen en de concurrentie met onkruid makkelijk aangaan.
 • Nieuws Advanta

  • Gazonzaden
   • Forza Tetra:
    klimaatrobuust graszaadmengsel van bij ons
    Als antwoord op de extremen, ontwikkelde de zadenspecialist 'Forza Tetra', een graszaadmengsel dat maximaal stressbestendig is. Het mengsel bestaat uit veldbeemd, roodzwenk, Engels raaigras en tetraploïd Engels raaigras. Een unieke cocktail die zorgt voor een buitengewoon diepe wortelstructuur waardoor je gazon beter bestand is tegen droogte, hitte en UV-straling. Het gras kiemt ook vroeger - zelfs bij lagere bodemtemperaturen - en in het najaar groeit het langer door. Qua uitzicht leunt Forza Tetra aan tegen de topgazons in het Advanta-gamma.
Standhouder nummer: 
102
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat