Neowind - PrometheusCoop


Neowind bouwt en ontwikkelt op eigenzinnige manier middelgrote windturbine projecten voor o.a. energie-intensieve landbouwbedrijven.
Deze windturbines hebben een vermogen van 250 kW en een masthoogte startend vanaf 50 m.
Voor bepaalde landbouwbedrijven, in bepaalde regio's in Vlaanderen, kunnen deze windmolens een interessante technologie zijn om de energie-factuur te drukken.

Vlaanderen ondersteunt dergelijke projecten via een subsidie systeem waarbij de meest performante projecten de hoogste rangschikking krijgen en aldus de grootste kans op het verkrijgen van investeringssteun.

De middelgrote windturbines die NeoWind bouwt, scoren o.w.v. een aantal randvoorwaarden heel hoog in deze call.

Neowind verzorgt het volledige traject van haalbaarheidsstudie, ondersteuning bij omgevingsvergunningsaanvraag en aanvraag call, tot bouw en monitoring / onderhoud na oplevering, in exclusief partnership met de Duitse toeleverancier van de windturbines ( tweede generatie familiebedrijf, reeds bijna 30 jaar actief ).

Anderzijds ontwikkelt Neowind i.s.m. PrometheusCoop coöperatieve zon-en windenergie-projecten. Deze windenergie-projecten zijn vooral "grote projecten" met windturbines van een vermogen van + 3MW.

In tegenstelling tot de klassieke manier van windproject ontwikkeling, worden de landbouwers en buurtbewoners ( uit de streek ) voor een groot deel volledig eigenaar van de windturbines. En controleren ze zelf de projecten via het coöperatief platform.
Hier vloeien heel wat voordelen uit voor de landbouwer en zijn buurtbewoners. Ze kunnen beiden investeren in de projecten, en genieten van korting op het commodity gedeelte van hun stroomfactuur.
Dit wordt mogelijk gemaakt door het PrometheusCoop platform.

We vinden immers dat de landbouwsector een belangrijke rol kan/moet spelen in het democratiseren van de energie-productie, met o.a. de uitrol van hernieuwbare energieproductie in landbouwgebied en gelinked aan landbouwbedrijven. Dat biedt immers ook kans voor nieuwe verdienmodellen voor de landbouwbedrijven. Landbouwers kunnen dit echter niet alleen en betrekken er best de hele buurt/dorp/stad bij, om de projecten maatschappelijk en financieel draagvlak te kunnen geven.
Vanuit PrometheusCoop werken we hier graag aan mee.

Dit kadert dan weer in het door de EU gesubsidieerde project Interreg ECCO ( Energy Community COoperatives ), waarbij PrometheusCoop optreedt als subpartner van Innovatiesteunpunt – Boerenbond.
In dit project faciliteren we op een pragmatische manier de transitie naar meer energie-democratie.

Merken

  • Middelgrote windturbines

    Windturbines ( 250 kW ) voor energie-intensieve landbouwbedrijven: exclusief verdeler en EPC contractor van windturbines van Duitse topkwaliteit.

  • Projectontwikkeling coöperatieve windenergie-projecten

    Grote windenergie-projecten ( + 3 MW ) in landbouwgebied: verhoogde slaagkans door lokale participatie en gerichte communicatie.

  • Projectontwikkeling coöperatieve zonne-energie projecten

    Huur je zonnepanelen-installatie en koop ze na 5-7 jaar voordelig over.

Standhouder nummer: 
132
Standhouder locatie: 
Dreef