Vlaamse Landmaatschappij


De Vlaamse Landmaatschappij is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de open ruimte in Vlaanderen. Zij geeft mee gestalte aan het plattelandsbeleid. De VLM werkt in uitvoering van het mestbeleid aan een betere waterkwaliteit. Haar actieterrein strekt zich uit over het buitengebied en de randstedelijke open ruimte in Vlaanderen.

De VLM is werkzaam binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. Naast ons hoofdbestuur in Brussel heeft de VLM twee regionale afdelingen. Ze zijn gespreid over vijf kantoren in de verschillende provincies. Via deze zes locaties zijn we bereikbaar over heel Vlaanderen en toegankelijk voor al wie een beroep wil doen op onze diensten.

 

www.vlm.be

https://twitter.com/VLMtweet

https://www.facebook.com/VlaamseLandmaatschappij/

https://www.linkedin.com/company/vlaamse-landmaatschappij

Standhouder nummer: 
159
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat