PCG


PCG is een praktijkcentrum voor onderzoek en voorlichting in de groenteteelt. De activiteiten van PCG zijn gegroepeerd in 4 kenniseenheden:

 1. Openluchtgroenteteelt

 2. Groenteteelt onder beschutting

 3. Smaak- en consumentenonderzoek

 4. Innovatie

Het PCG is zowel actief op het gebied van publiek als privaat onderzoek en voorlichting, in open of gesloten kennissysteem zoals de opdrachtgever verkiest. Onze activiteiten gebeuren  in samenwerking met de overheid, privébedrijven of  met andere  onderzoekcentra  in binnen- en buitenland.

Daarnaast levert PCG ook diensten zoals informatie rond watermanagement op bedrijven in Waterportaal, een Oost-Vlaams infoloket met PCG als coördinator, bodemanalyse en bemestingsadvies en de werking van CVBB, waar PCG coördinator is voor Oost-Vlaanderen. De afdeling smaak- en consumentenonderzoek van PCG is als enige in Vlaanderen gespecialiseerd in de sensorische analyse van groenten en fruit, waarbij de kwaliteit van groenten en fruit wordt gemeten met behulp van de menselijke zintuigen. Daarnaast voert het PCG ook kwalitatief en kwantitatief consumentenonderzoek uit via focusgroepen en enquêtes. Ook thema’s als marketing en ketenontwikkeling, waarbij we nieuwe ideeën na het onderzoek ook helpen in de markt zetten en een business plan hiervoor uitwerken, en GEP taint studies komen in deze afdeling aan bod.

Contactgegevens
Karreweg 6, 9770 Kruishoutem
Tel.: 0032 (0)9 381 86 86
Fax: 0032 (0)9 381 86 99

Demo's

 • John Deere
  Number: 
  T300
  Type: 
  6430 Premium
  Soort Machine: 
  Tractoren
Standhouder nummer: 
473
Standhouder locatie: 
Stropstraat