PCA


PCA vzw heeft tot doel de aardappelteelt in al zijn vormen te steunen en te bevorderen. Dit kan door proefondervindelijk onderzoek en demonstratieve voorlichting in verband met de aardappelteelt en door het vulgariseren van deze onderzoeksuitslagen. Het coördineren van praktijkgericht onderzoek en van de voorlichting in verband met de teelt, de bewaring, het bereiden, de handel en de verwerking van consumptieaardappelen en pootaardappelen sluit hierbij aan. Ook het verschaffen van alle nuttige mededelingen aan belanghebbende telers, het organiseren van studievergaderingen, cursussen, bedrijfsbezoeken en tentoonstellingen behoren tot deze doelstelling.

 

Rassenvergelijking, bemesting, teelttechniek, gewasbescherming en bewaring, pootgoedteelt en biologische teelt zijn slechts enkele aspecten van het PCA-onderzoek. De proefveldwerking van het PCA omvat voornamelijk veldproeven bij praktijktelers. Aardappelziekteproeven gebeuren op de eigen terreinen van het proefcentrum.

Het grootste deel van de veld- en bewaarproeven wordt uitgevoerd in overleg mét en dóór de partners van het gemeenschappelijk Programma Landbouwcentrum Aardappelen: Inagro, Bodemkundige Dienst van België, VTI Poperinge, PIBO Tongeren, LTCW Sint-Niklaas en de Vlaamse Overheid. Het PCA coördineert het Landbouwcentrum Aardappelen en daarmee ook de gehele Vlaamse aardappelproefveldwerking. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met Wallonië (Fiwap en Carah). Hierdoor gebeurt het Belgisch aardappelonderzoek op ruime schaal en met een grote geografische spreiding. 

 

PCA beschikt over een GEP-erkenning. Deze erkenning slaat op gewasbespuitingen, knolbehandelingen (vernevelen, poederen) en granulaattoediening in aardappelen.

Standhouder nummer: 
521
Standhouder locatie: 
Stropstraat