K.I. Samen België


K.I. SAMEN – DE PRAKTIJK BEWIJST ‘T!

K.I. SAMEN is een particulier K.I. station opgericht in 1982 en is gehuisvest in Grashoek. K.I. SAMEN focust op praktische fokkerij. Dit betekent dat wij de fokkerij willen verbeteren door eerst te kijken naar de koe en vooral door op de praktische condities op melkveebedrijven te letten. Onze selectie is verstrengeld met koefamilies, die zich bewezen in de praktijk en niet op speciale testbedrijven.

Op een leeftijd van drie maanden worden jonge stieren gehuisvest op roosters. Als de jonge stieren een jaar oud zijn worden zij bekeken en geëvalueerd en ongeacht het papier als de stier niet goed gebouwd is of slecht beenwerk heeft dan wordt hij geruimd. Iets goeds kan iets beters fokken! Dit is onze praktische boeren manier van fokkerij bedrijven. De koe familie achter de stier heeft minimaal twee of drie generaties AB, maar liefst nog beter gescoord. Daarnaast wordt scherp gelet op de gehaltes van de koeien in de familie of deze voldoende hoog zijn, zowel in absolute als relatief t.o.v. de bedrijfsgenoten. Als wij een koe familie bestuderen kijken wij naar alle familieleden om zo de sterke punten van de familie te identificeren. Het succes van onze fokkerij komt van de praktische bedrijven in binnen- en buitenland. De praktijk bewijst ‘t!

Merken

  • KI Samen
  • Fabroca
  • BBCI
Standhouder nummer: 
131
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat - Dreef