Informatie Vlaanderen


Het Agentschap Informatie Vlaanderen heeft als missie een coherent overheidsbreed informatiebeleid uit te bouwen en de transitie van de Vlaamse overheid naar een informatiegedreven overheid te ondersteunen en mee te realiseren. “Een overheid die je beter begrijpt.” Dat is de rode draad bij de digitalisering van de Vlaamse overheid. Gemakkelijk informatie vinden of een dienst gebruiken staat voorop. Vlaanderen Radicaal Digitaal is de verzamelnaam voor alles wat de overheid onderneemt om dat mogelijk te maken.

 We zetten vooral 2 producten in the picture:

 • www.geopunt.be: Het Geografisch portaal (Geopunt) is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie en het uithangbord van het samenwerkingsverband voor geografische informatie in Vlaanderen (GDI-Vlaanderen). Het portaal richt zich met een uitgebreid data-, diensten- en toepassingenaanbod naar een breed en divers publiek. Van burgers op zoek naar een geschikte bouwgrond tot de GIS-coördinator of het studiebureau die een milieu-studie wensen uit te voeren. Het geoportaal maakt laagdrempelig gebruik van geografische informatie door zowel overheidsinstanties, burgers, organisaties als bedrijven mogelijk.

 • www.flepos.be: De Flemish Positioning Service (FLEPOS) is een dienstverlening van Informatie Vlaanderen waarbij correctiesignalen afkomstig van navigatiesatellieten via mobiel internet worden verspreid. Deze correctiesignalen maken het mogelijk om overal in Vlaanderen een positie nauwkeurig te bepalen.
  Het gebruik van de FLEPOS-diensten is volledig gratis, enkel de verbindingskosten tussen de gebruiker en FLEPOS zijn ten laste van de gebruiker. De laatste jaren wordt FLEPOS meer en meer ingezet voor precisielandbouw waardoor efficiënter kan gewerkt worden.

Nieuws: 

 • Flepos

  De Flemish Positioning Service (FLEPOS) is een dienstverlening van Informatie Vlaanderen waarbij correctiesignalen afkomstig van navigatiesatellieten via mobiel internet worden verspreid. Deze correctiesignalen maken het mogelijk om overal in Vlaanderen een positie nauwkeurig te bepalen. Het gebruik van de FLEPOS-diensten is volledig gratis, enkel de verbindingskosten tussen de gebruiker en FLEPOS zijn ten laste van de gebruiker.

  Het FLEPOS-netwerk is gebiedsdekkend voor het Vlaamse Gewest, het Nederlandse deel van de Westerschelde en het Belgisch Continentaal Plat op de Noordzee. Het gebruik van FLEPOS voor RTK-metingen buiten deze gebieden wordt ten zeerste afgeraden.

  Netwerk van GNSS-referentiestations

  De uitbouw van een dergelijk GNSS-netwerk en de bijbehorende dienstverlening in Vlaanderen, vergt de installatie van gemeenschappelijke GNSS-referentiestations en van alle communicatie, controle en ondersteuning die ermee verband houden.

  Door de informatie van alle referentiestations te combineren, kan een zeer nauwkeurige correctie worden aangeboden voor elke positie in Vlaanderen. Verschillende nauwkeurigheden kunnen worden bereikt, in functie van de gebruikte techniek en het type ontvanger:

  • submeter-nauwkeurigheid (GIS-applicaties, inventarisaties…);

  • centimeter-nauwkeurigheid (klassieke landmeetkunde, mobile mapping, precisielandbouw);

  • millimeter-nauwkeurigheid (zettingsmetingen,…).

  Gebruik

  Sinds de oprichting in oktober 2002 is FLEPOS uitgegroeid van een systeem dat bijna uitsluitend door landmeters werd gebruikt, naar een bijna onmisbaar systeem dat gebruikt wordt in combinatie met andere toepassingen zoals data-inwinning met behulp van mobilemappingplatformen, machinesturing bij landbouwtoepassingen en infrastructuurwerken, baggerwerken en maritieme operaties, …

 • Weg met de atlas, hier is Geopunt!

  In november 2013 lanceerde het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen www.geopunt.be. Geopunt is het unieke geoportaal van de Vlaamse overheid en bundelt een schat aan geografische informatie voor burger, bedrijf en overheid.

  Sinds 1 januari 2016 is het AGIV opgegaan in het nieuwe agentschap Informatie Vlaanderen en onderhoudt Informatie Vlaanderen verder Geopunt.

  Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische (overheids)informatie. Het portaal richt zich met een uitgebreid data-, diensten- en toepassingenaanbod naar een breed en divers publiek. Van burgers op zoek naar een geschikte bouwgrond, de GIS-coördinator van een gemeente, het studiebureau dat een milieustudie wenst uit te voeren of de landbouwer op zoek naar een geschikt plekje ergens in Vlaanderen. Geopunt maakt een laagdrempelig gebruik mogelijk van geografische informatie. Maatschappelijk relevante geografische gegevens en diensten worden immers op een slimme en gebruiksvriendelijke wijze bijeengebracht. Geopunt maakt het mogelijk om gegevens uit verschillende bronnen te combineren en inzicht te krijgen in de waarde, de eigenschappen en de bruikbaarheid van het terrein. Een burger op zoek naar een bouwgrond of woning kan naar een geschikte locatie zoeken in functie van de nabijheid van scholen, kinderopvang, openbaar vervoer, ... Een bedrijf kan op zoek gaan naar een geschikte bedrijfs- of winkellocatie op basis van demografische gegevens, mobiliteit, beschikbaarheid van bedrijventerreinen, … Een landbouwer kan verschillende werkinstrumenten  zoals actuele kaartlagen van de landbouwgebruikspercelen, overstromingskaarten, … eindeloos combineren met historische kaarten of luchtfoto’s om zo bepaalde fenomenen te verklaren.

Standhouder nummer: 
159
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat