DLF


DLF is al meer dan 100 jaar actief in de zaaizaadindustrie en gespecialiseerd in de veredeling, productie, marketing en verkoop van graszaden. Naast graszaden worden ook zaden van groenbemestingsgewassen, luzerne, klavers en voederbieten verkocht. DLF werkt met uiterst moderne research & development faciliteiten ter ontwikkeling en beproeving van nieuwe rassen van voeder- en recreatiegrassen. Daarnaast beschikken we over een uitgebreid beproevingsnetwerk voor onze gewassen.

Merken

 • ForageMax

  Meer melk uit gras

  De ForageMax grasmengselrange bestaat uit mengsels welke zijn afgestemd op de hedendaagse veeleisende veehouder. Deze mengsels zijn samengesteld met de allerbeste rassen die beschikbaar zijn. Het resultaat? Meer opbrengst en een hogere kwaliteit, dus nog meer melk uit eigen ruwvoer.

 • Vital Earth - groenbemesters

  Een gezonde vitale bodem is de basis voor elke akkerbouwmatige teelt. Vital Earth groenbemesters leveren een extra bijdrage aan de bodem daar zij zodanig zijn samengesteld dat ze de bodem vruchtbaarder en gezonder achterlaten.

Nieuws: 

 • ProNitro gecoat graszaad zorgt voor effectiever doorzaaien

  Een optimale grasproductie begint bij een goed grassenbestand. Op veel veebedrijven laat de kwaliteit van het grasland nog veel te wensen over. Tijd dus om regelmatig een grasland APK uit te voeren! Doorzaaien is een goede manier om het grassenbestand goed op peil te houden. Dit zorgt ervoor dat nieuwe grasrassen met een efficiëntere en hogere productie zich in het grasland vestigen.

  Een goed grasland is immers de basis voor een rendabele melkproductie. Een lagere kwaliteit van het ruwvoer betekent immers hogere voerkosten om de melkproductie op peil te houden. Het motto: “Het wordt toch wel weer groen” kan al snel negatieve gevolgen hebben. Kijk daarom altijd kritisch naar uw eigen grasland en zaai regelmatig door. Naast hogere opbrengsten zal het vooral zorgen voor een betere kwaliteit gras, waardoor u een efficiëntere benutting krijgt van het ruwvoer.

  DoorzaaiMax ProNitro is speciaal ontwikkeld voor het doorzaaien van grasland. Het mengsel bestaat uit diploïde en tetraploïde Engels raaigras, alleen de diploïde zaden zijn gecoat met ProNitro. De coating zorgt ervoor dat ze even zwaar worden als de tetraploïde zaden dit zorgt voor een betere verzaaibaarheid. De stikstofcoating zorgt voor een snellere opkomst en beter vestiging bij doorzaaien.

  Doorzaaien met ProNitro coating heeft de volgende voordelen:

  • Effectiever doorzaaien.

  • Sneller opkomst van het grasplantje.

  • Minder onkruid in de graszode.

  • Besparing op de hogere herinzaaikosten.

  • Nieuwe grasrassen met een efficiëntere en hogere productie krijgen een betere kans om zicht te vestigen.

 • Hogere melkopbrengst met de beter verteerbare rassen

  Een hogere grasopbrengst is niet de enige manier om meer melk te produceren. Een hogere kwaliteit van het gras verhoogt de melkproductie. De kwaliteit van het gras is te meten aan de hand van onder andere het suikergehalte, de verteerbaarheid van het gras en de drogestofopbrengst. Ook de verteerbaarheid van de celwanden is een belangrijke eigenschap van het ruwvoer.

  Koeien die goed verteerbaar gras krijgen en het gras dus makkelijker kunnen verteren, houden meer energie over welke gebruikt kan worden voor de melkproductie. “Meer Melk met DLF” staat dan ook garant voor gras met een hogere melkopbrengst.

  Melkgras: de best verteerbare grasrassen

  Om de keuze uit verschillende goede rassen simpeler te houden heeft DLF Melkgras geïntroduceerd. Rassen krijgen deze toevoeging als ze beter scoren dan hun soortgenoten op het gebied van celwandverteerbaarheid(dNDF). Rassen die daarnaast op de Rassenlijst staan en ook goed scoren op opbrengst en landbouwkundige eigenschappen, worden gebruikt in de Melkgras mengsels. De grasmengsels MilkMax en MilkMax Tetra bevatten de allerbest verteerbare rassen en staan daarom garant voor nóg meer melk!

 • Haal meer gras van uw grasland met Festuloliums

  Grote intensieve melkveebedrijven hebben ook hogere grasopbrengsten nodig. Speciaal voor de moderne veehouder, die veel melk uit eigen ruwvoer wil halen, heeft DLF de Festuloliums doorontwikkeld. Als vooruitstrevende kweker heeft DLF als enige tot nu toe de meeste soorten en rassen Festuloliums gekweekt. Elk ras met unieke eigenschappen, speciaal voor intensieve maairegimes waar extra hoge opbrengsten gewenst zijn.

  Festuloliums zijn er in meerdere soorten. Er zijn kruisingen die meer de eigenschappen bevatten van Italiaans/Engels raaigras en kruisingen die meer lijken op Rietzwenkgras. De eerste Festuloliumkruisingen waren vooral gericht op Italiaans en Engels raaigras. Deze kruisingen brachten de eerste jaren veel op om daarna in opbrengst terug te vallen. De nieuwe generatie Festuloliums, ontwikkelt uit Rietzwenktypes, zijn hierin sterk verbeterd. Zij houden hun productie over meerdere jaren vast.

  Bedrijven die veel gras maaien hebben baat bij een zeer hoge opbrengst. Nog teveel bedrijven blijven steken rond de 10 ton drogestofopbrengst per ha. Door mengsels met Festuloliums van DLF te gebruiken zal de opbrengst fors omhoog gaan.

  Festuloliums geven van zichzelf al een hogere opbrengst, maar wanneer deze soort wordt gebruikt in een gras/klaver mengsel wordt dit nog extra versterkt. Festuloliums met klaver leveren duidelijk meer opbrengst dan andere grassoorten.” Klaver geeft dus wel degelijk een extra waarde aan uw grasland. De nieuwe generatie Festuloliums zijn ontwikkeld uit kruisingen op basis van de Rietzwenktypes. Deze nieuwe Festuloliums zijn direct in het veld te herkennen!

  De nieuwe Festuloliums hebben een aantal grote voordelen:

  • Betere fosfaatbenutting.

  • Sterkere en dichtere zode.

  • Beter standvastig over meerdere jaren.

  • Levering extra structuurwaarde in het rantsoen.

  • Snelle groeistart in het voorjaar.

  • Diepere beworteling.

  • Hogere eiwitopbrengst van eigen bedrijf.

Standhouder nummer: 
165
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat