CRV

Nieuws: 

 • Een gefundeerde keuze maken met ‘Fokken op Maat’: Aan welke staart knoopt een melkveehouder 1500 euro?

  Het aantal veehouders dat merkerselectie toepast op hun bedrijf en zo DNA-analyses laat uitvoeren op hun jongvee, groeit snel. De behoefte aan scherpe jongveeselectie en betere paringen is immers groot in Vlaanderen en Nederland. Scherpe jongveeselectie is een belangrijk hulpmiddel om de productieruimte van het bedrijf optimaal te benutten. In Vlaanderen speelt het terugdringen van de jongveebezetting een rol vanwege de wetgeving rond nutriëntenemissierechten. Maar ook in Nederland is dit momenteel actueel vanwege de fosfaatreductie.

  Jongveeselectie en betere paringen

  Merkerselectie via DNA-analyse is de bouwsteen van ‘Fokken op Maat’. Veehouders krijgen zo maximaal inzicht in de kwaliteiten van het jongvee. Door middel van DNA-analyse krijgen zij de erfelijke aanleg van hun kalveren in beeld met, daaraan gekoppeld, een selectie-advies. Het gevolg is een gefundeerde jongveeselectie op basis van een van tevoren ingesteld fokdoel.

  De verkregen informatie kan bovendien gebruikt worden om betere paringen te maken. Veehouders hebben daarbij de optie om gebruik te maken van de paringsprogramma’s SAP of StierWijzer, die de analyseresultaten van het jongvee meewegen.

  Meest betrouwbare informatie

  De meeste (en meest betrouwbare) informatie komt van een merkertest en is net zo betrouwbaar als de informatie van een derdekalfskoe. Via het DNA in de haren kan men het genetisch potentieel van elk vaarskalf snel in kaart brengen. Die informatie helpt om, ten eerste, te beslissen of dit kalf voldoet aan het gekozen fokdoel. In kalveren met bijvoorbeeld een minder goede genetische aanleg om melk te produceren of met mindere gezondheidskenmerken hoeft een melkveehouder dan niet meer te investeren. Dat betekent een kostenbesparing van al snel 1500 euro per kalf. Mocht men ook graag hoornloze of A2-dieren fokken, dan geeft de merkertest die informatie. Een hoornloze veestapel fokken is zo een stuk sneller voor elkaar.  De merkerinformatie van een kalf geeft ook op latere leeftijd nuttige informatie voor de juiste stierkeuze.

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden van merkertesten voor uw bedrijf? Tijdens de komende Werktuigendagen informeert CRV uitgebreid over Fokken op Maat.

  Meer informatie voor de pers:

  Wim Veulemans
  Wim.Veulemans@crv4all.com
  0477 700 432

Standhouder nummer: 
126
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat - Dreef