Boerenbond


Boerenbond is de grootste Vlaamse beroepsorganisatie voor land- en tuinbouwers.

De activiteiten van Boerenbond situeren zich op 6 domeinen:

 • verenigen van leden

 • belangenbehartiging

 • vorming en voorlichting

 • dienstverlening

 • vertegenwoordiging

 • stimuleren van initiatieven i.v.m. productieverbetering, toelevering, afzet en diensten.

Op de stand van Boerenbond (103) vind je ook andere leden van de groep Boerenbond:

 • Landelijke Gilden (de 16.700 leden Boerenbond zijn ook lid van Landelijke Gilden, de socio-culturele vereniging voor alle dorpsbewoners en sympathisanten van het platteland en hun gezin)

 • Groene Kring (beroepsorganisatie voor jonge boeren en tuinders)

 • Agrobeheercentrum Eco² (een van de ondersteuningsdiensten van Boerenbond)

 • WERKERS

Merken

 • Boerenbond

  Boerenbond geeft je een antwoord op je vragen
  Op 32 plaatsen in Vlaanderen zijn er zitdagen. Ook bij jou in de buurt! Een uitgebreide en ervaren ploeg dienstbetoonconsulenten staat ter jouwer beschikking en helpt je verder bij de meest uiteenlopende vragen over de uitbating van je bedrijf. Bij syndicale problemen kan je rekenen op een actieve ploeg regio- en sectorconsulenten.

  Boerenbond begeleidt je in moeilijke dossiers
  Zie je door het bos de bomen niet meer? Of sta je in je bedrijfsvoering voor belangrijke keuzes of beslissingen. Een uitgebreid consulentenkorps kan je daarbij adviseren.

  Boerenbond reikt je heel wat informatie aan
  Als lid ontvang je veel meer dan het ledenblad Boer&Tuinder. Er zijn niet alleen de 14-daagse vaktijdschriften, maar ook via digitale weg blijf je up-to-date. Je hebt toegang tot het ledengedeelte van de website met markt- en prijsberichten op maat van jouw bedrijf en mogelijkheid tot gratis downloaden van Boerenbondpublicaties en formulieren. Via e-nieuwsbrieven ontvang je up to date info over jouw sector;

  Boerenbond neemt het op voor jouw belangen
  De straat wordt steeds minder het strijdtoneel van syndicale belangenbehartiging. Vandaag treedt Boerenbond meer dan ooit in overleg met de overheid, administraties en belangengroepen om, op basis van degelijk studiewerk en gericht op maatschappelijke aanvaardbaarheid de belangen van de sector maximaal te verdedigen

  www.boerenbond.be
  www.facebook.be/boerenbond
  www. twitter.com/boerenbond

 • Landelijke Gilden

  Landelijke Gilden is een vereniging voor iedereen die houdt van het platteland en graag onder de mensen vertoeft. We hebben afdelingen in heel wat dorpen. Lokaal organiseren onze vrijwilligers ontspannende en interessante activiteiten onze leden, dorpsbewoners en hun gezin. Onze bekendste activiteiten zijn onze recreatieve fietstochten, de Nationale Streekzoektocht, Open tuinen en de Dag van de Landbouw. Samen zetten we ons in voor de eigenheid en leefbaarheid van het platteland en de land- en tuinbouw.

  Snuif de sfeer op:

  https://youtu.be/J6jEPJgPQTg

  www.landelijkegilden.be

  www.facebook.com/landelijkegilden

  www.twitter.com/landelijkegilden

 • Groene Kring

  Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Ze brengt jonge land- en tuinbouwers samen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. Leden kunnen er terecht voor heel wat activiteiten, bedrijfsbezoeken en grote evenementen. Ook opleiding maakt deel uit van het aanbod van Groene Kring. Zo is de vereniging vooral gekend van de starterscursussen, het rijbewijs G en de lessenreeks ‘generatieoverdracht doordacht’. Groene Kring zet bovendien sterk in op de belangenverdediging van jonge land- en tuinbouwers via een sterke vertegenwoordiging in diverse structuren, overleg met de overheid en met ludieke acties.

  Neem zeker een kijkje op de website www.groenekring.be of op de facebookpagina www.facebook.com/groenekringnationaal

 • Agrobeheerscentrum Eco²

  Het agrobeheercentrum Eco²  is de koepelorganisatie van de agrobeheergroepen (ABG’s) in Vlaanderen. ABG’s zijn samenwerkingsverbanden van landbouwers rond agrarisch landschaps- en natuurbeheer. De 27 bestaande ABG’s werken rond thema’s zoals akkervogelbeheer, waterconservering, houtkantenbeheer, graslandbeheer, bloemenranden … en zijn een initiatief van lokale landbouwers. Het creëren van zowel een ecologische als economische meerwaarde staat centraal.
  www.agrobeheercentrum.be

 • Werkers

  Binnen de brede sector van de land- en tuinbouw in Vlaanderen zijn de 3 organisaties die samen agro|diensten vormen al vele jaren een begrip. Om nog beter te kunnen inspelen op de noden van onze leden, klanten, opdrachtgevers en vennoten bundelen wij vanaf nu het aanbod van agro|bedrijfshulp, agro|services en agro|aanneming onder één nieuwe naam: WERKERS. Een naam die zegt wie we zijn, al 5 decennia lang!

  Het geïntegreerde aanbod van WERKERS beslaat een brede waaier van diensten i.v.m. werk, gaande van seizoen- en uitzendarbeid, gespecialiseerde landbouwdiensten, de inzet van vervangingspersoneel tot algemene HR-services en een breed palet van aannemingswerk. De keuze voor deze bundeling van krachten is volledig ingegeven vanuit een klantgerichte heroriëntering van onze werking en een toekomstgerichte aanpak. Zo kunnen onze klanten, leden, opdrachtgevers en vennoten vanaf nu terecht bij ons team van gespecialiseerde consulenten in èlk van onze 4 regionale kantoren. Ongeacht welke oplossing men zoekt i.v.m. werk, werkorganisatie, personeel en uitvoering van werken, wij hebben het allemaal in huis. Zo kunnen we garanderen dat steeds de beste oplossing wordt aangereikt.
  www.werkers.be

Standhouder nummer: 
103
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat