Agrobeheercentrum Eco²


Het agrobeheercentrum Ecokwadraat (ABC Eco²) wil als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) kansen uitbouwen in Vlaanderen voor landbouw, natuur en landschap (Ecologie x Economie). Dit doet ze door land- en tuinbouwers te ondersteunen om gebiedsgericht samen te werken rond agrarisch landschaps-, natuur-, bodem- en/of waterbeheer in agrobeheergroepen. Zo vergroot de effectiviteit, het draagvlak, de efficiëntie en de duurzaamheid van de initiatieven en ontstaan kansen voor samenwerking met andere actoren op het terrein (gemeenten, waterringen, polders, regionale landschappen, natuurverenigingen, bosgroepen, wildbeheereenheden, landeigenaars, …). 

Belangrijke kerntaken van het agrobeheercentrum Eco² vzw zijn dan ook de begeleiding van agrobeheergroepen,  de toeleiding van individuele landbouwers naar landschaps- en natuurbeheer en de juridische omkadering ervan. 

Standhouder nummer: 
103
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat