PCG


Het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw) is een praktijkgerichte onderzoeksinstelling die zowel publiek als privaat onderzoek uitvoert voor de gangbare en biologische tuinbouwsector alsook (individuele) voorlichting geeft.

Het PCG is onderverdeeld in verschillende afdelingen: openlucht teelten (gangbaar), glasteelten (gangbaar en bio), innovaties (onder andere kruiden, aquaponics, ...) en smaak- en consumentenonderzoek. Er is ook een labo, waar bodemanalyses kunnen uitgevoerd worden.

Kennisontwikkeling en kennisoverdracht staan centraal. 'Kennis verzamelen' we enerzijds door samenwerking en contact met andere kennisinstellingen in binnen- en buitenland en met de sector als ook via onze proefveldwerking waar we snel inspelen op de behoeften van de sector.

Deze verzamelde 'kennis vertalen' we dan naar bruikbare adviezen/informatie voor de praktijk. 'Kennis uitdragen' doen we via vorming, voorlichting, opleiding en demonstraties. Kennisdoorstroming gebeurt rechtstreeks naar telers maar ook onrechtstreeks via andere actoren waaronder leveranciers en overheid.

Het PCG staat in voor de aanleg en het onderhoud van de groentevelden voor demonstratie van oogstmachines in prei, gele en groene selder, knolvenkel, busselwortelen en koolgewassen en de aanleg van demovelden met verschillende groenteteelten voor de zaadhuizen. Tevens helpt het PCG mee aan de organisatie van het luik "tuinbouw" voor de Werktuigendagen.

Standhouder nummer: 
502
Standhouder locatie: 
Stropstraat