Neowind


NeoWind is een bedrijf dat middelgrote windturbine projecten realiseert in Vlaanderen en Nederland, in hoofdzaak in de agrarische sector.

Deze windturbines hebben een vermogen van 200 tot 300 kW en zijn een zeer interessante investering voor energie-intensieve landbouwbedrijven die meer autonomie willen in hun energievoorziening.

NeoWind begeleidt het vergunningstraject en realiseert sleutel-op-de-deur projecten met een interessant financieel rendement voor de eindklant.

Ook bedrijven wiens energieverbruik minder dan 100.000 kWh bedraagt, kunnen in aanmerking komen. Gedeeltelijke financiering via onze burger energiecoöperatie is immers mogelijk om tot een optimale mix te komen. Laat je buren mee participeren en geniet van het schaalgrootte-voordeel !

Neem uw energie in eigen handen !

Nieuws: 

 • N e o W i n d - Middelgrote windturbines voor het landbouwbedrijf

  Energie om te groeien

  In een wereld waarin  energie uit fossiele brandstoffen steeds schaarser wordt, terwijl de energiebehoefte blijft toenemen, is ecologisch denken en ondernemen niet langer een luxe maar een dringende noodzaak. Energie is immers de basis van onze economie.

  Door de toenemende schaarste zullen duurzame en hernieuwbare energiebronnen de komende jaren steeds belangrijker worden. De vooruitziende ondernemer kijkt nu al uit naar oplossingen.

  Windenergie kan hierin een belangrijke bijdrage leveren. Wind is immers een onuitputtelijke energiebron waarbij geen schadelijke afvalstoffen of uitlaatgassen vrijkomen.

  Vriendelijk voor het milieu én goed voor onze economie.

  NeoWind

  NeoWind bvba is gespecialiseerd in het realiseren van middelgrote windturbine projecten, hoofdzakelijk in de landbouwsector, waarbij het zowel de rol van projectontwikkelaar als van hoofdaannemer voor de effectieve bouw van de windturbines op zich neemt.

  Ons team bestaat uit nationale en internationale experts die actief zijn in uiteenlopende gebieden binnen de sector van windenergie.

  Niet klein, niet groot

  Middelgrote windturbines zijn op dit moment nog niet echt ingeburgerd in België. Nochtans zijn ze een uitgelezen oplossing voor een duurzame en onafhankelijke energievoorziening op het niveau van de kmo en het landbouwbedrijf.

  Het is een langetermijninvestering die een hoog rendement oplevert en zekerheid biedt in tijden van steeds stijgende elektriciteitsprijzen. U produceert als bedrijf immers uw eigen energie en wordt op die manier een stuk minder afhankelijk van energieleveranciers.

  Een windturbine  is daarnaast ook een eyecatcher voor de omgeving en een aantrekkelijk statement van de moderne bedrijfsleider die resoluut de kaart van duurzaam ondernemen trekt.

  Zaakvoerder Ir. Geert Vermijlen : "Gezien de tiphoogte van de turbines tussen de 55 en 70 m bedraagt, is de impact op de omgeving veel kleiner dan bij grote windturbines. Tegelijk is de windsnelheid op die hoogte meer dan voldoende om dergelijke projecten rendabel te laten zijn. Bovendien is het vergunningstraject veel eenvoudiger dan bij grote windturbines. De nadruk ligt hierbij echt op plaatselijke productie en verbruik, wat eigenlijk de essentie zou moeten zijn van decentrale energieproductie. Dit in tegenstelling tot grote windparken ingeplant langsheen autosnelwegen waar vrijwel geen lokale afname is."

  Realisatie van een windproject

  De realisatie van een windturbineproject verloopt in verschillende fasen :  de haalbaarheidsstudie, vergunningsaanvraag en netstudie en tenslotte de bouw  en inbedrijfstelling van de turbine. Dit volledige traject is in handen van NeoWind, waardoor een goed projectbeheer kan gegarandeerd worden.

  Zaakvoerder Ir. Geert Vermijlen: "Door onze unieke aanpak via het optimaliseren van technische oplossingen met gunstige financieringsmogelijkheden, zijn middelgrote windturbines niet alleen een uiterst duurzame investering op bedrijfsniveau, maar bieden ze tegelijk ook interessante returns op financieel vlak."

  Financieringsmogelijkheden

  Naast rechtstreekse financiering door de eindklant, kunnen projecten ook gefinancierd worden via onze energie-coöperatie of desgewenst via crowdfunding. Ook dit is een dienst die NeoWind aanbiedt aan zijn klanten.

  Potentieel in Vlaanderen

  Windenergie vormt een belangrijk aandeel van de hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen.

  De vraag naar duurzame  oplossingen is sterk stijgend, wat niet verwonderlijk is gezien het grote potentieel dat in Vlaanderen aanwezig is voor windenergie.

  Op dit moment finaliseert NeoWind een project in het Waasland en zijn er verschillende andere projecten in uiteenlopende fasen van ontwikkeling.

  Actie !

  Onderneem duurzaam, investeer in groene energie !

  www.neowind.be

Standhouder nummer: 
158
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat