ForFarmers


ForFarmers is een internationaal opererende onderneming actief op het gebied van conventionele en biologische voeroplossingen voor de veehouderij. Met een afzet van circa 8,9 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. Naast diervoeders voor de rundvee-, varkens-, pluimvee- en paardensector levert ForFarmers handelsproducten voor akker- en weidebouw. Bij haar producten biedt ForFarmers klanten aanvullende kennis en advies op het gebied van voeding, dierhouderij en bedrijfsontwikkeling.
Gelet op haar positie in de voedselketen wil ForFarmers toonaangevend zijn in duurzaam ondernemen. Door op efficiënte wijze diervoeders te produceren en producten en concepten te ontwikkelen die ervoor zorgen dat dieren het voer op gezondere en betere wijze kunnen benutten (verbetering voederefficiëntie) levert ForFarmers een bijdrage aan een economisch rendabele en duurzame voedselproductie.

Merken

 • ForFarmers Plant

  Leverancier van handelsartikelen (landbouwzaden en meststoffen)

Nieuws: 

 • ForFarmers lanceert nieuwe aanpak RUWVOER+

  Dé aanpak voor beter ruwvoer

  Deze nieuwe, systematische aanpak RUWVOER+ zorgt voor een juiste beoordeling en analyse van het ruwvoerproces. We nemen het dier als uitgangspunt. Want rundvee moet rendement maken uit het beschikbare ruwvoer. Het goed op elkaar afstemmen van de schakels: bodem, bemesting, gewas en in- en uitkuilmanagement geeft een hogere gewasopbrengst en verbetering van de rantsoenefficiëntie. Aangezien melk- en vleesveebedrijven groter worden en arbeid de beperkende factor is, ziet ForFarmers een sterke driehoek ontstaan tussen: de veehouder, de accountmanager/dealer en de ruwvoerspecialist.

  Folder 1

  Folder 2

 • Topgrass: de beste grasrassen in één mengsel

  Veehouders letten steeds scherper op de kwaliteit van een weidemengsel. Ze verwachten bovendien vaker maatwerk bij de keuze van een mengsel. Met de nieuwe lijn Topgrass weidemengsels loopt ForFarmers hierin voorop.

  Via private label weidemengsels – zoals de Topgrass weidemengsel – kunnen veehouders beter inspelen op de periode na afschaffing van het melkquotum, op de mestwetgeving en op de toenemende druk op het grondgebruik. Het belang van een hogere drogestofopbrengst per hectare neemt hierdoor sterk toe. Private label weidemengsels winnen daardoor aan marktaandeel ten koste van de standaardmengsels. De Topgrass weidemengsels van ForFarmers combineren stuk voor stuk de beste rassen van verschillende graszaadproducenten. Rassen van twee of drie leveranciers in één zak is niet ongebruikelijk. Dankzij haar inkoopkracht weet ForFarmers van elke leverancier de beste weidegrassen te combineren en in één verpakking te vermarkten.

  Neem bijvoorbeeld Topgrass Tetra. Dit mengsel bevat de vier beste rassen voor een hoog-productieve grasmat met een lange levensduur. Topgrass Tetra is bij uitstek geschikt voor maaien, maar kan ook prima onder beweidingsomstandigheden presteren.

  De rassen worden geleverd door de graszaadproducenten Barenbrug, DSV en Innoseeds. ForFarmers heeft zo voor elk teeltdoel het beste mengsel beschikbaar. Uit de geslaagde introductie van de Topgrass weidemengsels concludeert ForFarmers dat veehouders deze aanpak waarderen. Dit jaar nam de verkoop van deze private label mengsels dan ook sterk toe. “We verwachten dat deze trend zich het komende jaar zal doorzetten,” vertelt Hans Augustyns, specialist ruwvoer bij ForFarmers België.

  Welk weidemengsel past bij u?
  Wilt u weten welk weidemengsel bij u past? Bekijk dan het keuzeschema dat ForFarmers speciaal ontwikkelde op www.forfarmers.be/Topgrass.

  Voor mee info over Topgrass of andere producten en concepten van ForFarmers kan u terecht op +32 (0)51 33 57 60 - info@forfarmers.bewww.forfarmers.be

  Folder

Standhouder nummer: 
155
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat