Vrij Agrarisch & Biotechnisch Onderwijs Vlaanderen (VVKSO)


Vrij Agrarisch & Biotechnisch Onderwijs Vlaanderen

Het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs vertegenwoordigt 15 verschillende scholen van het vrij secundair onderwijs binnen het studiegebied land- en tuinbouw in Vlaanderen.

Je kan er informatie inwinnen over de scholen en de verschillende studierichtingen van het technisch en beroepssecundair onderwijs: Biotechnische Wetenschappen, Dier- en landbouwtechnische wetenschappen, Planttechnische wetenschappen, Natuur- en groentechnische wetenschappen, Landbouw, Dierenzorg, Tuinbouw en groenvoorziening, en Paardrijden en verzorgen.

Speciaal is de verbrede tweede graad BSO Plant, dier en milieu en TSO Plant- dier- en milieutechnieken. Meer uitleg hierover wordt gegeven aan de standbezoekers door aanwezige leerkrachten.

Overzicht studierichtingen:

 

2de graad

3de graad

Specialisatiejaren

BSO

Plant, dier en milieu

Dierenzorg

Gespecialiseerde dierenverzorging

Paardrijden en -verzorgen

Paardrijden en -verzorgen

Manegehouder-rijmeester

 

Landbouw

Veehouderij en landbouwteelten

 

Tuinbouw en groenvoorziening

Tuinaanleg en –onderhoud

 

 

Tuinbouwproductie

 

 

Bosbouw en bosbeheer

 

 

Land- en tuinbouw-mechanisatie

 

 

Bloemsierkunst

TSO

Biotechnische wetenschappen

Biotechnische wetenschappen

 

Plant-, dier- en milieutechnieken

Dier- en landbouwtechnische wetenschappen

 

 

Planttechnische wetenschappen

Agro- en groenmechanisatie  (Se-n-Se)

 

Natuur- en groentechnische wetenschappen

Agro- en groenbeheer        (Se-n-Se)