Vlaamse Overheid, beleidsdomein Landbouw en Visserij


Het beleidsdomein Landbouw en Visserij (Departement Landbouw en Visserij, Agentschap voor Landbouw en Visserij, VLAM en ILVO) is de Vlaamse administratie bevoegd voor beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering, promotie en onderzoek wat betreft landbouw en visserij. Tijdens deze editie van de Werktuigendagen focust het beleidsdomein op de thema’s alternatieve eiwitbronnen en het beheer van grasland. VLAM zal ook gecertificeerd pootgoed en zaaizaden in de kijker zetten. Daarnaast organiseren zij twee wedstrijden. Op onze stand in de Maalderijstraat kunt u ook terecht met uw vragen over premies en VLIF-steun.