PRP Benelux


PRP Technologies zet zich in voor de Duurzame Landbouw.

Meer dan 35 jaar geleden was PRP Technologies al vernieuwend door te stellen dat een hoogwaardige landbouwproductie zorg moet dragen voor het milieu en de productiecapaciteit van de bodem.

Ook vandaag kruisen de ontwikkelingen in de markt en de vraag vanuit de landbouw het pad van PRP Technologies.

Met zijn kennis van het bodemleven, plant, dier en het werk van de onderzoek- en ontwikkelingsafdeling kiest PRP Technologies resoluut voor de duurzame landbouw en draagt bij aan het formuleren van oplossingen voor de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw:

  • Kwalitatief voedsel produceren voor 9 miljard mensen;
  • Behoud van de bodem, water en lucht;
  • Strijd tegen de opwarming van de aarde;
  • Verbetering van de biodiversiteit.