Pluimers Isolatie bvba


De varkens- en pluimveehouderij, AGF bewaarplaatsen, opslag- en koelcellen, biogasinstallaties, wie het over de volle breedte van de agrarische sector heeft over naadloze isolatie, heeft het negen van de tien keer over de marktleider op dat terrein. Inderdaad: over Pluimers Isolatie.

Naadloze agrarische isolatie?
Geen wonder, onze methode waar het gaat om naadloze isolatie leidt aantoonbaar tot én betere omstandigheden voor de dieren én tot een betere conditie van de stal. Bovendien resulteert naadloze isolatie tot beperking van de uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak. En in deze economische omstandigheden net zo belangrijk: een lagere energierekening.