Limagrain Belgium


Limagrain Belgiumis het Belgische filiaal van de groep Limagrain. Het bedrijf is gevestigd in het West-Vlaamse Avelgem-Kerkhove en heeft een eigen productiebedrijf dat voornamelijk wordt ingezet voor het bereiden van zaaigranen voor de Belgische markt.

Limagrain Belgium is de bedrijfsnaam. Dit bedrijf verdeelt verschillende merken:

LG is de merknaam van de voedergewassen. LG staat voor een uitgebreid gamma kwaliteitsvolle silo- en korrelmaïs. Zij zijn het resultaat van de blijvende investering van Limagrain in onderzoek en ontwikkeling. Algemeen wordt al tientallen jaren geselecteerd op een hoog zetmeel- en VEM-gehalte. Echte uitblinkers op gebied van VEM krijgen het LGAN-label: LGAN staat voor LG animal nutrition! Rassen met dit label scoren uitstekend op vlak van verteerbaarheid, die resulteert in een betere melk- en vleesproductie.

Clovis Matton is goed gekend in België. De naam van het vroegere familiebedrijf is nu de merknaam van de akkerbouwgewassen. Hieronder vallen hoofdzakelijk de graangewassen.

Advanta is reeds jaar en dag gekend als het grasmerk bij uitstek.

Het BELPRE-gamma is het meest gezaaide gamma weidegrassen in België.

Kenmerkend is de combinatie van hoge grasopbrengst met een zeer goede roestresistentie. Advanta staat daarenboven ook synoniem voor topgazons en sportvelden. Anderlecht, Arsenal en Madrid zijn maar een greep uit de topreferenties van dit gazonmerk.

Daarnaast worden de suikerbieten van Betaseed onder de Clovis Matton-vlag op de markt gebracht.

Groep Limagrain heeft zijn hoofdzetel in het Franse Clermont-Ferrand en is gespecialiseerd in de veredeling van diverse gewassen voor land- en tuinbouw waarvan maïs, granen, zonnebloemen en koolzaad de voornaamste zijn.
Limagrain heeft wereldwijd meer dan 35 filialen en is commercieel actief in meer dan 100 landen in de 5 continenten. Groep Limagrain stelt wereldwijd meer dan 7000 mensen tewerk en behaalt een geconsolideerde groepsomzet van bijna 2 miljard Euro.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website: www.limagrain.be