KWS Benelux


Al 150 jaar vooruitgang door kweekwerk

Kwaliteit en innovatie vormen al meer dan 150 jaar de drijfveren voor het succes van KWS SAAT AG (het moederbedrijf van KWS Benelux BV). Onze belangrijkste produkten zijn zaaizaden van zowel suikerbieten, mais en granen als van oliehoudende gewassen, peulvruchten en aardappelen. Onze markten bevinden zich in de gematigde klimaatzone met zwaartepunten in Europa en Noord-Amerika.

Wij investeren ieder jaar opnieuw 15 % van onze omzet in onderzoek en kweekwerk. Daarbij gebruiken we de nieuwste inzichten op het gebied van moleculaire biologie, plantenveredeling en zaadonderzoek, om de kwaliteit van onze produkten te verbeteren. Met respect voor natuur en maatschappij meten wij onze kweekdoelen, -methoden en –produkten af aan de criteria van duurzame omgang met natuurlijke hulpbronnen.

Gewassen:

Tijdens de beursdagen zal KWS zowel alle maïsrassen als suikerbietrassen en aardappelrassen presenteren. Gelet op de alsmaar stijgende grondprijzen en het naderend einde van de melkquotering is het behalen van een zo hoog mogelijk saldo van uw gewas meer dan gewenst. Het thema van de KWS demo’s sluit hierop aan en luidt dan ook: “Naast rassenkeuze is teeltmanagement bepalend voor het succes!”.

Om u hierbij te helpen nodigen wij u uit op onze stand om aan de hand van een aantal tips en aanbevelingen alle belangrijke aspecten bij de teelt te bespreken.

Uiteraard worden de nieuwste rassen gepresenteerd en wordt er ingegaan op het bepalen van het juiste oogsmoment. Tevens kan U gebruik maken van de vroegbestel condities bij de aankoop van KWS-maïszaad die gelden tijdens de demodagen.