GrondDepot


gratis aanvulgrond over heel Vlaandren

Diensten :

  • Leveren aanvulgrond.
  • Ophogen percelen.
  • Opmaak vergunningen.

GrondDepot levert gratis aanvulgrond voor het ophogen van uw weides en akkers zodanig dat het rendement van uw percelen zal verhogen en uw waterhuishouding wordt geoptimaliseerd.