Forfarmers Hendrix


ForFarmers Hendrix is een modern en ambitieus bedrijf dat actief is in België,

Nederland, Duitsland, Luxemburg en Groot-Brittannië. ForFarmers Hendrix is producent en leverancier

van zowel regulier als biologisch voer en handelsartikelen (zoals akker- en weidebouwproducten)

en is met name werkzaam in de sectoren rundvee, varkens en pluimvee.

Naast producten biedt ForFarmers Hendrix haar klanten een aanvullend pakket van diensten, uitgebreide adviezen tot ondersteuning bij de bedrijfsontwikkeling.