Boerenbond


Boerenbond is de grootste Vlaamse beroepsorganisatie voor land- en tuinbouwers.

Belangenbehartiging

Boerenbond concentreert zich op de belangenbehartiging voor boeren en tuinders. Dit gebeurt door studiewerk, advies aan de beleidsverantwoordelijken, politieke vertegenwoordiging en deelname aan overlegorganen en acties.

Vorming

Informatieoverdracht van boer tot boer is zeer belangrijk. Ervaringen uitwisselen onder collega’s kan in de Bedrijfsgilden en Kringen, maar ook tijdens de vele vormingsactiviteiten die Boerenbond organiseert.

Dienstverlening

Boerenbond beschiktover een ploeg dienstbetoonconsulenten, die je vanuit hun jarenlange ervaring kunnen adviseren en helpen met alle specifieke vragen die betrekking hebben op de uitbating van je bedrijf, de administratie, de wetgeving, de bedrijfsbeëindiging en/of bedrijfsovername, … De dienstbetoonconsulenten houden op meerdere plaatsen in elke provincie wekelijkse of veertiendaagse zitdagen.

Informatie

Alle beroepsleden ontvangen het ledenblad Boer&Tuinder. Meer gespecialiseerde sectorinformatie vind je in Landbouw&Techniek en Verbondsnieuws,. Op de website, www.boerenbond.be, staat aanvullend nuttige informatie. Er is ook een afgesloten deel, exclusief voor de Boerenbondleden.

Samen met Groene Kring en KVLV-Agra, telt Boerenbond 31.000 actieve land- en tuinbouwers. De leden van de Boerenbond maken deel uit van de Landelijke Beweging die 208.300 leden telt. Deze groepeert KVLV, KLJ en Landelijke Gilden.