Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)


Missie:

Het AGIV bouwt samen met haar partners de Vlaamse Geografische Data-Infrastructuur en realiseert met het oog op een betere digitale dienstverlening aan overheid, bedrijven en burgers, integreerbare oplossingen voor het efficiënt gebruik van geografische informatie.

Visie:

·         Het AGIV is hét kruispunt binnen de Vlaamse Geografische Data-Infrastructuur

·         Het AGIV is dé overheidspartner voor het realiseren van integreerbare oplossingen voor het efficiënt gebruik van geografische informatie door overheid, bedrijven en organisaties en burgers.

·         Het AGIV stuurt het Vlaams toegepast geo-innovatiebeleid en past de resultaten toe

Het AGIV is een betrouwbare, resultaatgerichte organisatie, gericht op samenwerking.