Vlaamse Overheid, Beleidsdomein Landbouw en Visserij


Het beleidsdomein Landbouw en Visserij (Departement Landbouw en Visserij, Agentschap voor Landbouw en Visserij en ILVO) is de Vlaamse administratie bevoegd voor beleidsontwikkeling, uitvoering en onderzoek en voorlichting over landbouw en visserij.
Tijdens de Werktuigendagen focust het beleidsdomein op het duurzaam omgaan met water op een landbouwbedrijf. Hemelwater, een waterloop of een rietveld kunnen symbool staan voor een duurzaam gebruik van water. Dit wordt mooi geïllustreerd tijdens een kleine demo in samenwerking met het Kenniscentrum Water Oost-Vlaanderen. Voor meer informatie over duurzaam watergebruik en mogelijke VLIF steun kan u terecht bij de stand van het beleidsdomein Landbouw en Visserij in de Maalderijstraat. (standnr 151)