Limagrain Belgium nv


Limagrain Belgium is de naam van het Belgische bedrijf van de groep Limagrain.  Het bedrijf is ontstaan uit het alom gekende bedrijf Clovis Matton en het toenmalige Limagrain Belgium. Limagrain is het grootste bedrijf in de landbouwzaden in Europa. De Belgische dochteronderneming Limagrain Belgium is het grootste zaaizaadbedrijf in België. De producten betreffen alle zaden voor de landbouw alsook een ijzersterk gamma gazonzaden.

In de landbouwzaden vormen granen en maïs de voornaamste peilers van het bedrijf. Het zijn immers ook veruit de twee belangrijkste gewassen in België. Daarnaast is Limagrain ook marktleider in diverse types weidegrassen. Ook in suikerbieten en koolzaad wordt een belangrijke activiteit ontwikkeld.

De diverse gewassen zullen onder 3 merknamen verkocht worden: Clovis Matton, LG en Advanta.

Clovis Matton is het granenmerk bij uitstek. LG is het maïsmerk bij uitstek en Advanta is het voornaamste grasmerk.

Limagrain Belgium is ook de voornaamste speler in de gazonzaden en dit met een uitgebreid assortiment aan sier-, speel- en sportgazons. Ook graszoden vormen een belangrijk onderdeel van de gazonactiviteiten.

 

Limagrain Belgium opereert vanuit de Clovis Matton site in Kerkhove waar het productiebedrijf voor zaaigranen gevestigd is. Deze site is de grootste productie-eenheid in België.

Limagrain Belgium heeft in België een eigen veredelingsbedrijf, nl. in het West-Vlaamse Tiegem. Het veredelingsprogramma wordt in de toekomst nog meer dan in het verleden een belangrijke site voor veredeling van wintertarwe .Ook erwten maken een wezenlijk deel uit van het veredelingsprogramma.