Joskin Ets SA


De Joskin Groep is gevestigd in Soumagne ten oosten van Luik en is een van de voornaamste partners in mechanisatie in de Belgische landbouw. Het gamma van JOSKIN producten draait om 4 gebieden: het verspreiden van dierlijke mest (mengmest en stalmest), het standaard transportmateriaal, de werktuigdraagwagens en het materiaal voor weide-onderhoud. Hierbij dient opgemerkt te worden dat met 2.300 mengmesttanks vervaardigd in 2009, de JOSKIN Groep leider is op het gebied van de mengmest verspreiders.

Naast de vervaardiging van landbouwmateriaal verdeelt en importeert de Groep gamma's landbouwmachines van 7 Europese fabrikanten die allemaal erkend zijn in hun vakgebied (KRONE, HARDI, inclusief HARDI-EVRARD, STRAUTMANN, QUICKE, RAUCH, SULKY en MONOSEM).