Interregproject Prosensols


Met het project PROSENSOLS wensen de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen en de departementen Nord Pas-de-Calais, Aisne en Oise grensoverschrijdend samen te werken om de bodem te beschermen tegen degradatie. In deze interregionale samenwerking worden landbouwtechnieken, kennis en ideeën uitgewisseld wat een verrijking voor iedereen betekent.