Ingro cvba


Telersvereniging Industriegroenten INGRO cvba is een coöperatieve vennootschap die op vandaag al 1380 vennoten-telers heeft. INGRO cvba koopt de groenten aan van haar leden en verkoopt deze dan aan de afnemers van groenten bestemd voor verwerking.

Op basis van de omzet die INGRO cvba realiseert, wordt er een Operationeel Programma uitgewerkt voor onze leden. Via actiepunten uit dit Operationeel Programma kunnen onze leden tussenkomst krijgen van Europa voor het uitvoeren van milieuvriendelijke teelttechnieken, acties die de kwaliteit van de groenten bevorderen, communicatie, …