inagro


Sinds 1 juli 2011 bundelt Inagro vzw alle onderzoek en voorlichting betreffende land- en tuinbouw in de provincie West-Vlaanderen. De nieuwe vzw neemt de activiteiten over van het vroegere Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT) en van diverse bijhorende vzw’s

De kerntaken van Inagro zijn:

  • een kennispartner en center of excellence zijn middels toegepast en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek voor de professionele sector en de agro-voedingscluster; deze kennis wordt overgedragen via voorlichting
  • een kennispartner zijn voor de samenleving
  • een kennispartner zijn voor de provinciale diensten en  andere beleidsniveau’s

De werking oriënteert zich in eerste orde op West-Vlaanderen, maar ook op Vlaanderen, België en Noord-West Europa.