Boerenbond


De Boerenbond dicht bij jou!

De Boerenbond is de grootste Vlaamse beroepsorganisatie voor land- en tuinbouwers. Samen met de de Groene Kring en KVLV-Agra, telt de Boerenbond 31.000 actieve land- en tuinbouwers (M/V). De leden van de Beroepswerking van de Boerenbond maken deel uit van de Landelijke Beweging die 250.000 leden telt. Deze groepeert KVLV, KLJ en Landelijke Gilden.

Belangenbehartiging

De Beroepswerking van de Boerenbond concentreert zich op de belangenverdediging van boeren en tuinders. Dat gebeurt door studiewerk, advies aan de beleidsverantwoordelijken, politieke vertegenwoordiging, deelname aan overlegorganen en acties.

Vorming

Het NCBL, vormingscentrum van de Boerenbond organiseert jaarlijks meer dan 4700 vormingsactiviteiten, verspreid over de vijf Vlaamse provincies.

Dienstverlening

Om een land- of  tuinbouwbedrijf moet je van alle markten thuis zijn: boekhouding en fiscaliteit, bedrijfsadministratie, milieureglementering en andere wetgeving. De Boerenbond geeft via zitdagen gratis eerstelijnsdienstbetoon.

Informatie

Alle beroepsleden ontvangen het ledenblad Boer&Tuinder. Meer gespecialiseerde sectorinformatie vind je in Landbouw&Techniek en Verbondsnieuws,. Op de website, www.boerenbond.be, staat aanvullend nuttige informatie. Er is ook een afgesloten deel, exclusief voor de Boerenbondleden.