Barenbrug Belgium


De Royal Barenbrug Group is een wereldwijd opererend zaadbedrijf met het hoofdkantoor in Nederland. Tot op de dag van vandaag is de Royal Barenbrug Group een onafhankelijk familiebedrijf. Met een ervaring van ruim 100 jaar heeft Barenbrug een internationale reputatie opgebouwd, gebaseerd op de corporate values innovatie, kwaliteit, marketing en partnership.

De kernactiviteiten van Barenbrug zijn plantenveredeling, graszaadproductie en wereldwijde verkoop en marketing van grassen en voedergewassen. De Barenbrug producten worden gebruikt in uiteenlopende markten en toepassingen, zoals golf, voetbal, openbaar groen of tuinen en voor groenvoederteelten in de veehouderij.

Met een jaaromzet van 150 miljoen euro behoort Barenbrug met veel van zijn activiteiten tot de wereldtop. De Royal Barenbrug Group heeft 20 vestigingen in 13 landen op vijf continenten.