Agrolab Group - Institut Koldingen


Tel : 0032 2 306.75.46 - Fax: 0032 2 306.75.47
mail : marc.devits@agrolab.de  -   instituut@koldingen.be

AGROLAB GROUP GMbH is de holding achter de laboratoria Instituut Koldingen, AL-West, LUFA- ITL

Instituut Koldingen :
Erkenning VLM voor nitraatresidu in bodem en mestanalyses
Erkenning LNE afdeling bodem voor MTR voorwaarden.

AL-West :
Erkenning OVAM voor Vlarea 421 (afval als bodemverbeterende middelen)
Erkenning LNE water voor analyse van water, spuiwater

LUFA- ITL :
Gespecialiseerd food en feed laboratorium met erkenning FAVV voor pesticiden in fruit en groenten.
Volledige controle mengvoeders.