Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (Agiv)


Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen heeft als missie om een optimaal gebruik van geografische informatie in Vlaanderen mogelijk te maken.
Binnen de Vlaamse overheid zijn 13 beleidsdomeinen actief. Het AGIV is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) gesitueerd onder het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR).
Het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen werd door de Vlaamse Regering opgericht om deze initiatieven te coƶrdineren en te structureren, zodat het uitwisselen en beheren van geografische informatie binnen de Vlaamse overheid efficiƫnter kon verlopen.