Bodemkundige Dienst van België


Onderzoek, analyse en advisering naar land- en tuinbouw: bodem, water, mest, kracht- en ruwvoeder, bodemverbeterende middelen, potgrond, kunstmest en gewas.