Barenbrug Belgium NV/SA


De Koninklijke Barenbrug Groep is wereldwijd toonaangevend in recreatiegrassen, voedergrassen en vlinderbloemige voedergewassen. Gespecialiseerd in plantenveredeling, graszaadproductie en de internationale marketing en verkoop van innovatieve rassen ligt de basis voor ons succes in vijf belangrijke kernwaarden: internationaal, innovatie, kwaliteit, partnership en marketing.

Merken

  • Milkway

    Blijvend grasland

  • Tornado

    Tijdelijk grasland

  • Bonsilage

    Inkuilproducten, voedererwten, groenbemesters & klavers