Vlaamse overheid, beleidsdomein Landbouw en Visserij


Het beleidsdomein Landbouw en Visserij (Departement Landbouw en Visserij, VLAM en ILVO) is de Vlaamse administratie bevoegd voor beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering, promotie en onderzoek wat betreft landbouw en visserij.
Tijdens deze editie van de Werktuigendagen focust het beleidsdomein op het internationale jaar van de bodem. Thema's als erosie, bodemverdichting en groenbedekkers krijgen daarom de nodige aandacht.
Ook functionele agrobiodiversiteit, kortweg FAB, komt aan bod. We willen namelijk duidelijk maken dat de wilde biodiversiteit in het landbouwgebied een win-win is voor landbouw én natuur. Denk bijvoorbeeld aan bijen en andere bestuivers, of aan nuttige insecten die voor het gewas schadelijke organismen helpen bestrijden.
VLAM zal ook gecertificeerd pootgoed en zaaizaden in de kijker zetten. Op onze stand in de Maalderijstraat kunt u natuurlijk ook terecht met uw vragen over premies en VLIF-steun.

Standhouder nummer: 
159
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat