Prevent Agri

Standhouder nummer: 
112
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat - dreef

Prevent Agri is het initiatief dat in het leven werd geroepen door een gezamenlijke beslissing van de sociale partners van de groene sectoren met als doel te zorgen voor ee coördinatie tussen alle verschillende initiatieven en acties:

"De hoofdopdracht van Prevent Agri bestaat er in het welzijn van de werknemers op de werkvloer van de Groene sectoren blijvend te bevorderen".

Daartoe trachten we alle mogelijke kennis te verzamelen die de veiligheid in land- en tuinbouwsector bevordert en deze op een toegankelijke en praktische manier naar de sectoren te brengen.

De acties zullen vooral begeleidend en preventief zijn met als doel zoveel mogelijk bedrijven in de sector ervan te overtuigen dat veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk een essentiëel onderdeel uitmaken van innoverend ondernemen.

"Veiligheid en land- en tuinbouw kunnen hand in hand gaan."

Arbeidsveiligheid mag geen vorm van concurrentie zijn!