Douane en accijnzen


De Administratie Douane en Accijnzen ziet via de mobiele teams toe op het wegverkeer en vervoer over de weg.

De mobiele teams ervaren dagelijks dat de wetgeving met betrekking tot de keuring en brandstof bij landbouwtractoren onvoldoende gekend is bij de gebruikers ervan.

Het KB van 19 maart 2014 betreffende het algemeen reglement op de technische eisen van voertuigen, wijzigt de onderwerpingsvoorwaarden voor de periodieke technische keuring van landbouwtractoren.

Het MB van 27 oktober 2005 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit, aangevuld met het KB van 19 mei 2014 betreffende controlemaatregelen voor brandstoffen, bepaalt welk type brandstof door een landbouwtractor gebruikt mag worden.

De aanwezigheid van de Administratie Douane en Accijnzen op de Werktuigendagen 2015  te Oudenaarde  heeft als doel de gebruikers vrijblijvend  info te verschaffen met betrekking tot het correct gebruik van brandstof in landbouwtractoren.

Standhouder nummer: 
211
Standhouder locatie: 
Kattedoornstraat